ประวัติของเรา

บริษัทกรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2551 บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับการรีไซเคิล โดยมีธุรกิจหลักคือบริการรับทำลายเอกสาร (Document Destruction Service) ไม่ว่าจะเป็นเอกสารทางบัญชี, ประวัติลูกค้า, ข้อสอบต่างๆ หรือข้อมูลลับสุดยอดทุกชนิด สำหรับประเทศที่พัฒนาแล้ว การใช้บริการทำลายเอกสารเป็นสิ่งที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ในประเทศไทย ปัจจุบันหน่วยงานราชการและเอกชนเริ่มให้ความสำคัญเกี่ยวกับการทำลายเอกสารอย่างถูกวิธี ทำให้เอกสารข้อมูลต่างๆอันเป็นความลับของหน่วยงานไม่รั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก

เราเป็นผู้ประกอบการรายแรกที่มีรถทำลายเอกสารเคลื่อนที่ บริการถึงสถานที่ทำงานของท่าน เราให้บริการทั่วพื้นที่ในกรุงเทพฯ ปริมณฑล และนิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดต่างๆ

บริการของเรา

ไม่ว่าท่านจะมีเอกสารมากหรือน้อยเพียงใด รถทำลายเอกสารเคลื่อนที่ จะไปดำเนินการทำลายเอกสารถึงสถานที่ทำงานของท่าน พร้อมที่จะทำลายเอกสารต่างๆด้วยเครื่องทำลายที่มีศักยภาพการทำลายเอกสารจำนวน 1 ตันภายใน 1 ชั่วโมง

ด้วยการบริการที่รวดเร็วและรัดกุม เราสามารถให้ความมั่นใจแก่ลูกค้าได้ว่าข้อมูลต่างๆจะไม่รั่วไหลสู่ภายนอก และหลังเสร็จสิ้นท่านจะได้รับใบรับรองจากทางบริษัทฯ เพื่อยืนยันว่าเอกสารของท่านได้ถูกทำลายแล้วและถูกนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิลต่อไป

บรรยากาศการทำงานของเรา