กรีนสตาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ ให้บริการท่านด้วย
 • รถทำลายเอกสารไปทำลายถึงที่ทำการของท่านด้วยเครื่องจักรขนาดใหญ่  นำเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกา

 • กำลังการย่อยทำลาย 1,000 กิโลกรัม ต่อ 1 ชั่วโมง ประหยัดเวลาอันมีค่าของท่าน

 • ประหยัดไฟฟ้าด้วยเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาดใหญ่ติดตั้งภายในตัวรถ

 • ไม่ต้องขนย้ายเอกสารไปทำลายที่อื่นให้เสียเวลา ไม่ต้องกังวลใจและไม่เสี่ยงต่อการสูญหายหรือรั่วไหล

 • ท่านสามารถชมวิธีการการทำลายได้ทุกขั้นตอนและตลอดการทำลาย

 • พร้อมออกเอกสารรับรองการทำลายตามความประสงค์ของท่าน

 

โปรแกรมการทำลายเอกสาร

มีให้เลือกตามความเหมาะสม 2 โปรแกรม ได้แก่

การทำลายเอกสารเป็นครั้งคราว เป็นทางเลือกที่ดีสำหรับการทำลายเอกสารที่ต้องเก็บไว้เป็นเวลานาน เช่น เอกสารทางบัญชี หรือ หลักฐานใบสำคัญต่างๆที่หมดอายุแล้ว

เราให้บริการ ณ สถานที่ของท่าน ตามวันและเวลาที่นัดหมาย เป็นทางเลือกที่สะดวก ประหยัดเวลา และปลอดภัย ทั้งยังไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

ขั้นตอนการให้บริการ

 • ลูกค้าโทรนัดหมายกับทางบริษัทฯ

 • รถทำลายเอกสาร ไปถึงสถานที่นัดหมาย ตามวันและเวลาที่กำหนด

 • ทีมงานจะทำการเคลื่อนย้ายเอกสารไปสู่รถทำลายเอกสารอย่างรัดกุมและปลอดภัย

 • เอกสารถูกทำลายโดยเครื่องทำลายที่ทันสมัย และท่านสามารถชมการทำงานได้ในทุกขั้นตอน

 • บริษัทฯมอบหนังสือรับรองการทำลาย

การทำลายเอกสารเป็นประจำ เหมาะสำหรับหน่วยงานที่ใช้กระดาษในปริมาณมากในแต่ละเดือน ทางบริษัทฯจะมอบตู้ใส่เอกสารให้แก่ท่าน เพื่อใส่เอกสาร และเมื่อครบกำหนด ทางบริษัทจะส่งพนักงานเข้าไปนำถุงเอกสารในตู้ออกมา เพื่อทำลายและเปลี่ยนถุงใหม่ใส่ให้ ตามวันที่กำหนดไว้ สามารถป้องกันการรั่วไหลได้ 100% มดอายุแล้ว

ขั้นตอนการให้บริการ

 • บริษัทจะนำตู้เอกสารไปไว้ ณ ที่ทำการของท่าน โดยทางบริษัทฯจะเป็นผู้ถือกุญแจตู้เพียงผู้เดียว

 • เมื่อถึงระยะเวลาที่กำหนด ทางบริษัทฯจะส่งรถทำลายเอกสารเคลื่อนที่ไปยังบริษัทของท่าน

 • เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯจะเป็นผู้ไขตู้และนำเอกสารขึ้นรถทำลายเพื่อทำการทำลาย

 • เอกสารทั้งหมดที่ถูกย่อยออกมาจะนำไปสู่กระบวนการรีไซเคิล

 • กรีนสตาร์ออกใบรับรองการทำลายเอกสารให้แก่ท่าน

เอกสารอะไรบ้างที่ควรถูกทำลาย?

ข้อมูลหรือเอกสารลับต่างๆของทางบริษัท เช่น ข้อมูลพนักงาน ข้อมูลลูกค้า หรือ เอกสารต่างๆ ควรถูกเก็บเป็นความลับ และต้องถูกทำลายอย่างถูกวิธี

 • ฝ่ายบัญชีและงานสารบรรณ - บัญชีเงินเดือน บัญชีงบประมาณ ข้อมูลลูกค้า

 • ฝ่ายขายและการตลาด - รายชื่อลูกค้าและสัญญา แผนและกลยุทธ์การตลาด ข้อมูลฝึกอบรม

 • ฝ่ายบริหาร - รายงานเชิงกลยุทธ์ งบประมาณ สัญญาต่างๆ

 • ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ข้อมูลเงินเดือน ใบการประเมินผล ใบสมัครงาน

 • ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง - ข้อมูลซัพพลายเออร์ ข้อมูลการเลือกซื้อสินค้า หนังสือสัญญาต่างๆ

การทำลายเอกสารโดยการเผา เป็นสิ่งผิดกฎหมาย!!! ในอนาคต....เอกสารต่างๆ ต้องถูกทำลายอย่างถูกวิธี
เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ใหม่ได้อีกครั้ง

เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลของบริษัท
ให้เราจัดการกับเอกสารอันสำคัญเหล่านั้นของท่าน!!?